El campus en detall: com funciona


A partir d’aquesta pàgina trobareu una descripció completa del funcionament del campus virtual.

Els usuaris del campus virtual accedeixen a un entorn virtual que està estructurat en espais independents en què, en general, hi haurà altres usuaris i trobaran les eines per poder fer diverses tasques (si és el primer cop que accediu al campus virtual, visiteu Primers passos pel campus virtual per veure com està organitzat i què trobareu).

Els usuaris  que accedeixen al campus virtual ho fan d’acord amb el perfil que tenen com a membres de la comunitat universitària, fet que determina a quins espais tindran accés i amb quins privilegis (visiteu la pàgina Els usuaris: perfils, rols i permisos per obtenir més informació).

En general, cada usuari té accés a espais de diferents tipus, un espai personal per gestionar la informació privada, espais tipus curs on trobarà altres participants com professors i estudiants, espais de comunicació i de tutoria i fins i tot podrà crear els seus propis espais (visiteu la pàgina Els espais: com està organitzat el campus per obtenir més informació).

En cada espai tindrà accés a diverses eines, començant per les que permeten configurar el propi espai, si té permisos administratius, o altres que li permeten comunicar-se amb altres participants i col·laborar-hi, o fer tasques pròpies d’un procés d’ensenyament-aprenentatge en línia (visiteu la pàgina Les eines: com treure partit del campus per obtenir més informació).

Si com a usuari del campus virtual useu tecnologies adaptades, visiteu la pàgina d’accesibilitat per trobar informació sobre  com navegar pel campus usant aquestes tecnologies.

El primer que cal saber és quin perfil d’usuari tenim a l’accedir al campus virtual i què podrem fer; per obtenir aquesta informació visiteu la pàgina els usuaris del campus virtual, permisos i rols.