Informació de l’espai


Per a què serveix?

L’eina Informació de l’espai proporciona informació sobre l’espai on es troba l’usuari. El propòsit principal és permetre que els gestors de l’espai puguin actualitzar i mantenir la configuració i els participants de l’espai.

Les funcions de l’eina Informació de l’espai també estan disponibles des de l’eina Configuració d’espais que es troba disponible a El meu espai de treball de la barra de menú.

Per als participants de l’espai

  • Si el vostre usuari té permisos limitats, només veureu la descripció de l’espai i dels grups on pertany, si s’escau. Per a més informació, visiteu Com veu l’eina el perfil estudiant.

Per als administradors

  • L’eina Informació de l’espai us permet modificar la informació que veuran els participants de l’espai, escollir quines eines hi haurà disponibles a l’espai, gestionar qui podrà ser participant i quines eines veurà, també quines llistes de classe en podran formar part, crear grups de participants a part dels que pugui haver a l’espai de manera predeterminada, decidir quin nivell d’accés voleu donar a l’espai, importar continguts d’altres espais entre altres possibilitats.
  • Recomanació: Si us apareix el missatge “Espai no publicat” a sobre del menú de l’espai, això significa que els seus participants no hi poden accedir. Un cop publiqueu l’espai, els participants el podran veure com una pestanya més o bé a dins de la llista d’espais actius.
  • Visiteu Com veu l’eina el perfil docent per conèixer en detall totes les possibilitats de gestió que ofereix aquesta eina.

Avisos i novetats

No hi ha avisos relacionats

No hi ha novetats relacionades

Guies breus

Consultes habituals