Els espais acadèmics als quals tinc accés


Els espais directament relacionats amb l’activitat acadèmica als que he de poder accedir dins del campus virtual són de tres tipus bàsics:

Si a l’accedir al campus virtual no veieu els espais d’aquests tipus que hauríeu de veure segons la vostra planificació acadèmica o la vostra matrícula, o la informació acadèmica que hi apareix no és correcta, poseu-vos en contacte amb la secretaria acadèmica del vostre centre per saber si hi ha algun error en la planificació. Si la planificació és correcta poseu-vos en contacte amb el suport informàtic per solucionar-ho el més aviat possible.

Tots aquests espais tenen una estructura interna (veure Organització interna dels espais) que organitza els seus participants (estudiants i professorat) d’acord amb la planificació acadèmica, com es descriu tot seguit. També disposen d’un conjunt d’eines que s’hi afegeixen al crear-los cada curs.

Espais d’assignatura:

Per cada assignatura de formació reglada al campus virtual es crea automàticament un espai d’aquest tipus.

Grups predeterminats

En cada espai d’assignatura es creen per defecte dos tipus de grups:

 • Grups de matrícula. Grups on estan matriculats els estudiants i planificats alguns professors.
 • Grup de professorat de pràctiques. Inclou els professors planificats als grups de teoria i també els planificats només en grups de pràctiques.

Els estudiants també estan separats en grups per titulacions (si és el cas que l’assignatura s’imparteix en més d’una titulació). Aquests grups no s’afegeixen automàticament però el professor pot afegir-los seguint les instruccions de la guia Afegir un grup nou planificat a un espai. Cal seguir aquestes instruccions també per afegir-hi aquells grups de matrícula que es planifiquin un cop el curs ja ha començat. S’envia un avís automàtic al professorat quan es planifica un grup nou.

Eines

Hi trobareu, de manera predeterminada, les eines següents:

 • Guia docent de l’assignatura. Els usuaris amb rol professor la poden modificar.
 • Recursos de l’assignatura. Eina on trobar els recursos que ha penjat el professorat.
 • Biblioteca. Enllaç directe a recursos de la biblioteca.
 • Activitats. Eina per gestionar activitats i pràctiques del curs.
 • Tests i qüestionaris. Eina per fer tests i enquestes en línia.
 • Qualificacions. Eina per gestionar les diferents qualificacions del curs.
 • Missatges. Eina per enviar missatges als membres de l’espai.
 • Debat. Eina per establir debats i fòrums en línia.
 • Anuncis. Eina per publicar avisos d’interès per als membres de l’espai.
 • Orla. Eina amb tota la informació dels participants i en quins grups estan organitzats.
 • Informació de l’espai. Eina de gestió de l’espai per als usuaris amb rol professor. Per a la resta d’usuaris simplement mostra informació bàsica.

Gestió

Els usuaris amb rol professor poden gestionar l’espai de l’assignatura i afegir-hi participants a part dels que automàticament s’hi donen d’alta d’acord amb la planificació acadèmica. També poden modificar les eines que hi apareixen (Per informació sobre els primers passos visiteu la pàgina Com puc gestionar la meva assignatura?).

Espais de comunicació de titulacions:

Són espais de trobada per a tot el professorat i l’estudiantat d’una titulació, organitzats per assignatures.

Grups predeterminats

En cada espai de titulació es crea un grup per cada assignatura de la titulació, grup que inclou els estudiants i els docents de l’assignatura.

Eines

Trobareu les eines següents:

 • Agenda. Eina on desar els esdeveniments d’interès per als membres d’una titulació.
 • Anuncis. Eina per publicar avisos d’interès per als membres de l’espai.
 • Missatges. Eina per enviar missatges als membres de l’espai.
 • Recursos d’interès per als membres de l’espai.
 • Orla. Eina amb tota la informació dels participants i en quins grups estan organitzats.
 • Informació de l’espai. Eina de gestió de l’espai per als usuaris amb rol coordinador.

Gestió

Els usuaris amb rol coordinador poden gestionar l’espai i afegir-hi participants a part dels que automàticament s’hi donen d’alta d’acord amb la planificació acadèmica i també poden modificar les eines que hi apareixen.

 

Espais de tutoria (programa Nèstor):

Espais de trobada creats per al pla d’acció tutorial (feu clic sobre l’enllaç per obtenir més informació). Cada curs s’hi afegeixen els coordinadors del pla, els tutors i els estudiants de primer curs.

Grups predeterminats

En cada espai de tutoria es crea un grup per cada tutor que inclou els estudiants i el seu tutor.També es crea un grup amb tots els tutors.

Eines

Hi trobareu les eines següents:

 • Anuncis. Eina per publicar avisos d’interès per als membres de l’espai.
 • Agenda. Eina on desar els esdeveniments d’interès per als membres de l’espai.
 • Recursos d’interès per als membres de l’espai.
 • Espai compartit. Eina que permet als participants pujar recursos que només veuran l’interessat i el professorat (o usuari propietari o administrador de l’espai).
 • Activitats. Eina per gestionar activitats i pràctiques del curs.
 • Sala de xat. Eina per tenir converses via xat en línia.
 • Missatges. Eina per enviar missatges als membres de l’espai.
 • Debat. Eina per establir debats i fòrums en línia.
 • Orla. Només la veuen els coordinadors per a la gestió de la informació sobre els participants.
 • Estadístiques. Eina que permet veure les estadístiques d’accés a un espai i de l’ús de les eines.
 • Informació de l’espai. Eina de gestió de l’espai per als usuaris amb rol coordinador.

Gestió

Els usuaris amb rol coordinador poden gestionar l’espai i afegir o donar de baixa els tutors i estudiants que considerin oportú.

Aquesta és l’estructura predeterminada d’aquests espais. Els usuaris amb privilegis administratius (com els professors o els coordinadors) poden afegir o treure eines, gestionar els participants (afegint-ne, donant-ne de baixa, afegint o eliminants grups de matrícula, creant grups per organitzar-los millor) i gestionar l’espai en general.

Tots els usuaris tenen la possibilitat també de crear els seus propis espais (visiteu Creació d’espai propis).

Entrades relacionades: