L’aspecte dels espais: tipus


L’estructura bàsica d’un espai consisteix en una pàgina d’Inici amb informació general i resums d’eines de comunicació habituals i un menú amb les eines disponibles per  poder treballar (Enllaç a l’ajuda oficial de Sakai sobre la pàgina d’inici).

Per tenir una primera idea de l’aspecte dels espais, visiteu la guia de primers passos pel campus.

Cada tipus d’espai disposa d’un seguit d’eines que s’hi incorporen de manera predeterminada escollides d’acord amb l’ús que es pretén que tinguin.

Tipus d’espais:

  • Espai de treball personal. Tot usuari hi entra a l’accedir al campus virtual (vegeu El meu espai de treball personal).
  • Espais tipus curs: Un espai tipus curs és l’espai de treball predeterminat per a la docència virtual. Els espais d’assignatura es creen d’acord amb aquesta estructura (per aquest tipus d’espais vegeu Els espais acadèmics als quals tinc accés per una descripció més detallada). D’aquest tipus també són:
    • Espais de comunicació de titulacions (espai de trobada per a tots els usuaris relacionats amb una titulació)
    • Espais de tutoria (espais lligats al programa Nèstor del pla d’acció tutorial).
  • Espais de la Intranet: Espais específics de serveis de la universitat on trobar-hi informació relacionada; vegeu Els espais de la intranet).
  • Espais tipus projecte: Són el tipus bàsic d’espai. Cada nou espai es crea d’aquest tipus de manera predeterminada. D’aquest tipus qualsevol usuari en pot crear un cert nombre d’acord amb les seves necessitats (vegeu Creació d’espais propis).
  • Espais tipus projecte docent: Tipus d’espai pensat per crear projectes col·laboratius relacionats amb l’activitat acadèmica, qualsevol usuari pertanyent al personal de la universitat en pot crear i convidar a qualsevol altre membre de la comunitat a participar-hi.