Accessibilitat


Informació d’accessibilitat

Aquesta pàgina proporciona informació per a persones que usin tecnologies adaptades.

En aquesta pàgina trobareu:

Nota: El  -  (guionet)
usat a les instruccions que apareixen a continuació indica que les
tecles s’han de prémer simultàniament.


Problemes d’accessibilitat coneguts

Sakai presenta alguns problemes d’accessibilitat que encara no estan
resolts, en alguns casos hi ha una solució alternativa:

 • En el cas dels navegadors Internet Explorer o Opera, el fet de
  prémer les tecles amb les fletxes amunt i avall sobre menús desplegables
  que no han estat desplegats (JAWS els presenta com a “combo”) selecciona
  de manera automàtica l’element següent i recarrega la pàgina.
  Per evitar-ho, premeu primer la combinació
  Alt-tecla fletxa cap avall per desplegar el menú i useu
  aleshores les tecles amb les fletxes per explorar les possibilitats que hi ha.
 • L’editor WYSIWYG (el que veus és el que tens) que fa servir
  Sakai té diversos problemes d’accessibilitat. En molts casos hi ha solucions.
  Per exemple, els professors poden autoritzar els estudiants a
  lliurar les activitats com a fitxers adjunts.
 • La funcionalitat integrada a Microsoft Windows que permet millorar
  el contrast de la pantalla no té un bon comportament a Sakai.
  Recomanem usar les possibilitats de fer zoom de la pàgina que ofereixi
  el navegador o bé les de millora del contrast que pugueu trobar en les
  eines de millora de la resolució de pantalla que ofereixen altres
  empreses (com ara el ZoomTest de AiSquared o l’eina
  Freedom Scientific’s MAGic).

Si detecteu altres problemes, notifiqueu-los a l’equip de la comunitat de Sakai
que treballa qüestions d’accessibilitat, Sakai Accessibility Team Lead, equip que
podeu contactar a l’adreça de correu  brichwin@indiana.edu .
Escriviu un correu amb l’assumpte “Sakai Accessibility Issues”.

Torna a dalt

Consells i trucs generals sobre com navegar

A continuació trobareu alguns consells per millorar la navegació:

Dreceres de teclat

Les dreceres de teclat segueixen els estàndards pels comerç electrònic
del Regne Unit sempre que sigui possible, i en cas de no ser possible, són
nemotècniques. Si hi ha una drecera disponible per a un enllaç o un botó,
el lector de pantalla ho advertirà quan hi passi per sobre el ratolí.
Per usar la drecera de teclat:

 • En el cas del navegador Internet Explorer, useu Alt més el nombre
  o la lletra indicats.
 • En el cas del navegador Firefox a Windows, useu
  Alt-Majúscula més el nombre o la lletra indicats.
 • En el cas dels navegadors Safari o Firefox a Mac OS X, useu Ctrl més el nombre
  o la lletra indicats.
 • Dreceres de teclat globals

Les dreceres de teclat disponibles a tota l’aplicació inclouen:

 • Eina d’ajuda: Drecera de teclat-6
 • Saltar als recursos: Drecera de teclat-c
 • Saltar a la llista d’eines: Drecera de teclat-l
 • Saltar als espais de treball: Drecera de teclat-w

 

 • Dreceres de teclat específiques per a einesDreceres de teclat disponibles a la majoria d’eines que usen formularis.
  • Elimina, suprimeix o cancel·la: Drecera de teclat-x
  • Edita o revisa: Drecera de teclat-e
  • Refresca: Drecera de teclat-u
  • Desa: Drecera de teclat-s
  • Previsualització: Drecera de teclat-v

 

Torna a dalt

Consells de navegació diversos per a usuaris que no usen el ratolí

 • Podeu evitar haver d’accedir a pestanyes durant tota la navegació
  i moure el focus als continguts de l’eina amb Drecera de teclat-c.

 

 • Si us perdeu, premeu Drecera de teclat-c per
  a que el focus torni a l’inici de l’eina amb què esteu treballant.

 

 

 • Si us encalleu amb l’editor WYSIWYG (el que veus és el que tens),
  i us cal sortir-ne, useu Drecera de teclat-w per tornar el focus
  a la llista d’espais de treball i després premeu Majúscula-Tab
  repetidament fins que el focus arribi al final de la pàgina.
  Continueu prement Majúscula-Tab tant com calgui per
  recuperar el control desitjat.

 

 • Els navegadors solen gestionar de maneres diferents l’accés al teclat.
  Si una certa característica no funciona en un navegador determinat, recomanem
  que proveu amb un altre.

Torna a dalt

Consells addicionals de navegació per a usuaris de lectors de pantalla

 • Useu les capçaleres per navegar. Les seccions principals de cada pàgina,
  com ara la llista d’espais de treball, la llista d’eines i els continguts dins de
  cada eina, estan marcades amb capçaleres i estan també ben estructurades jeràrquicament
  usant nivells de capçalera (nivell 1, nivell 2, nivell 3, etc). Premeu
   h  si us voleu moure a la següent capçalera. Si voleu anar a l’anterior
  premeu Majúscula-h.
 • Per obtenir una llista amb totes les capçaleres d’una pàgina:
  • En el cas de JAWS, premeu Insert-F6 per veure la llista,
   i desplaceu-vos usant les tecles de fletxa amunt i avall.
  • En el cas de Window-Eyes, premeu Insert-Tab, Alt-h,
   Alt-s, i desplaceu-vos usant les tecles de fletxa amunt i avall.

   

 • Per anar als botons de la part inferior de la pàgina (per exemple, Cancel·la):
  • En el cas de JAWS, premeu Insert-F5
   per obrir la finestra de diàleg amb la llista de formularis.
   Premeu aleshores sobre Ctrl-Fi .
  • En el cas de Window-Eyes, premeu Insert-Tab
   per obrir la finestra de diàleg de navegació de pàgina, Alt-c
   per veure una llista de controls, Alt-s per anar a la llista i
   premeu finalment sobre la tecla Fi .

  Nota: Els usuaris de JAWS i WindowEyes poden usar per
  navegar fàcilment als elements desitjats el prémer la primera lletra del nom
  en la llista de formularis o capçaleres. Per exemple, per localitzar
  fàcilment el botó per cancel·lar a la llista de formularis, prémer
   c .

 • Per recuperar els continguts de la pàgina altre cop:
  • En el cas de JAWS, premeu Insert-fletxa cap avall.
  • En el cas de Window-Eyes, premeu Ctrl-Inici , i després
   premeu Ctrl-Majúscules-r .

Torna a dalt

Configuració dels lectors de pantalla recomanats

Lectors de pantalla recomanats

Les versions següents són les més recomanables:

 • JAWS versions 12.0, 11.0, or 10.0
 • Window-Eyes versió 7.0 o posteriors

Baixa
la darrera versió de JAWS
a:

http://www.freedomscientific.com/downloads/jaws/jaws-downloads.asp

Comprova si hi
ha actualitzacions de Window-Eyes
a:

http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/Upgrades/

Torna a dalt

Instruccions per a la configuració de JAWS i Window-Eyes

 • JAWS

Podeu fer canvis temporals a la majoria de les opcions de configuració
recomanades des del mateix navegador prement Insert-v
per a que aparegui la finestra Ajusta les opcions de JAWS.
Aquesta finestra mostra un arbre amb totes les opcions que es poden
canviar. Useu les tecles amb les fletxes amunt i avall per navegar per
la llista. Podeu prémer les lletres com a dreceres de navegació cap
a les opcions de configuració rellevants (per exemple,
 f  en el cas de formularis,  h 
per capçaleres,  l  per enllaços i  t 
per text).

Per fer canvis permanents a la configuració HTML, useu el
gestor de configuració per a JAWS que està disponible a les versions
10 i 11. Per a la versió 12 cal usar el Centre de Configuració que
hi ha al Gestor d’Execució de JAWS.

 • Per canviar les opcions de configuració HTML
  predeterminades en el cas de JAWS 12:

Nota: Per qualsevol navegador que useu,
les opcions de configuració que canvieu s’aplicaran al navegador
a no ser que seleccioneu un programa específic del combo
Aplicació. Aquest combo el podeu trobar prement
el tabulador per a que salti els botons OK
i Cancel·la. Podeu usar aleshores
la tecla fletxa cap avall per escollir si aquestes opcions s’han
d’aplicar a un o a tots els programes.

 1. Premeu Insert-F2 per obrir el gestor de JAWS.
 • Premeu  s  per navegar al Centre de
  Configuració i premeu després Intro.
 • Premeu la tecla fletxa cap avall fins a l’opció Web/HTML/PDFs,
  i després la fletxa cap a la dreta per obrir la vista d’arbre.
 • Premeu la tecla fletxa cap avall per desplaçar-vos a través de les
  diferents opcions, com ara capçaleres i marcs.
 • Premeu la tecla fletxa cap a la dreta per obrir la vista d’arbre
  i després la fletxa cap avall per visitar les diferents opcions.
 • Premeu el tabulador per anar al botó OK,
  i premeu finalment Intro.

Podeu fer canvis en el cas d’una pàgina o un domini web específics
ajustant les opcions de configuració al menú
Configuració personalitzada, al qual
podeu accedir prement Insert-Majúscula-v .

 • Per canviar les opcions de configuració HTML
  predeterminades en el cas de JAWS 10 i 11:

  1. Salteu a la finestra de JAWS prement Alt-Tab.
  2. Aneu a Utilitats prement
   Alt-u .
  3. Seleccioneu Gestor de Configuració de JAWS
   prement  c .
  4. Seleccioneu Configura les opcions prement
   Alt-s .
  5. Seleccioneu Opcions HTML prement  h .
  6. Premeu Ctrl-Tab per canviar de pàgina a la finestra
   Opcions HTML.
  7. Feu els canvis que considereu oportuns.
  8. Premeu Intro per desar els canvis.

   

 • Window-EyesPer accedir a les opcions de configuració HTML de Window-Eyes:
  1. Seleccioneu Panell de control prement
   Ctrl-tecla de barra inversa .

 

 • Seleccioneu Menú global prement Alt-l .
 • Seleccioneu Menú de verbositat prement  v .
 • Seleccioneu MSAA prement  m .

A Window-Eyes,per desar opcions de configuració específiques per a una pàgina,
aneu a l’opció Configuració General del panell de control.

Torna a dalt

Configuració recomamanda dels lectors de pantalla
per cada element de pàgina

 • Capçaleres

Es recomana anunciar les capçaleres amb el nivell corresponent.
Les capçaleres faciliten la navegació. Les seccions principals de cada
pàgina com ara la llista d’espais de treball, la llista d’eines i
els continguts de les eines estan marcats amb capçaleres i també estan
ben estructurats jeràrquicament usant nivells de capçalera
(nivell 1, nivell 2, nivell 3, etc.).

JAWS i Window-Eyes anuncien les capçaleres amb el seu nivell
de manera predeterminada.

Torna a dalt

Refrescament de la pantalla

 • Els usuaris controlen quan es refresca una pàgina. Per refrescar els
  continguts d’una pàgina, premeu F5.Per onfigurar JAWS per a que desactivi el refrescament de les pàgines:

  • En el cas de JAWS 12:

 

 1. Premeu Insert-F2 per obrir el Gestor d’Execució de JAWS.
 2. Premeu  s  fins que sentiu “Centre de configuració”,
  i després premeu Intro.
 3. Introduïu Refresh al quadre de cerca.
  Premeu el tabulador per anar als resultats de la cerca.
 4. Obriu l’opció Refrescament de la pàgina
  del menú HTML/Web/PDFs i premeu Intro.
 5. Premeu la barra espaiadora per canviar l’opció de refrescament
  de pàgina a desactivada.

 

 • En el cas de JAWS 10 i 11:
  1. Des del navegador, premeu Insert-v per a
   mostrar la finestra Ajusta les opcions de JAWS.

 

 • Premeu  p  per “refrescament de la pàgina” i
  ajusteu la configuració prement la barra espaiadors fins arribat a
  l’opció desactiva, i finalment premeu
  Alt-e per executar.

Per desactivar el refrescament de les pàgines a Window-Eyes, premeu
Alt-Majúscula-m fins a sentir “atura”.

Torna a dalt

 • Indicació d’elements gràfics a través dels atributs dels títols

 

Els atributs dels títols poden ajudar a entendre què fan els botons
i els enllaços proporcionant informació addicional.

Per configurar JAWS per a que informi dels atributs dels títols
relacionats amb gràfics:

 • En el cas de JAWS 12:
  1. Premeu Insert-F2, i després
    s  fins que sentiu que JAWS diu
   “Centre de configuració”. Premeu Intro.
  2. Introduïu la paraula graphic al quadre de cerca.
   Premeu el tabulador per anar als resultats de la cerca.
  3. Premeu Intro per obrir el menú
   Web/HTML/PDFs.
  4. Premeu la tecla fletxa cap avall fins a les opcions
   Imatges/Gràfics, i després la fletxa cap a la dreta
   per obrir-lo.
  5. Premeu la tecla fletxa cap avall o  f  fins que sentiu JAWS
   diu “per una imatge”, i premeu fletxa cap a la dreta per obrir-lo.
  6. Prémer fletxa cap avall fins a les 5 opcions que indiquen com
   s’informarà dels gràfics HTML i premeu la barra espaiadora fins que sentiu
   a JAWS dir “títol”.
  7. Premeu el tabulador fins que arribeu al botó OK
   i premeu Intro.

   

 • En el cas de JAWS 10 i 11:
  1. Des del navegador, premeu Insert-v per anar a
   Ajusta les opcions de JAWS.
  2. Introduïu g g g g per “reconeixement de gràfics a través de”,
   ajusteu la configuració prement la barra espaiadora fins arribar a “títol”,
   i premeu Alt-e per executar.

Window-Eyes habilita de manera predeterminada donar informació sobre gràfics
usant els atributs dels títols.

Torna a dalt

 • Indicació d’enllaços a través dels atributs dels títols

 

Els atributs dels títols sobre enllaços poden ajudar a entendre què fan els botons
i els enllaços proporcionant informació addicional.

Per configurar JAWS per a que informi dels atributs dels títols
relacionats amb enllaços:

 • En el cas de JAWS 12:
  1. Introduïu text link al quadre de cerca.
   Premeu el tabulador per anar als resultats de la cerca.
  2. Amb la tecla fletxa cap a la dreta obriu l’opció
   HTML/Web/PDFs.
  3. Premeu la tecla fletxa cap avall o  f 
   fins que sentiu JAWS dir “Per un enllaç de text” i després premeu
   la fletxa cap a la dreta per obrir el menú.
  4. Premeu un cop la tecla fletxa avall, i premeu la barra espaiadora
   per saltar entre les tres opcions, una de les quals és “títol”.
  5. Premeu el tabulador fins arribar al botó OK,
   i premeu Intro.

   

 • En el cas de JAWS 10 i 11:
  1. Des del navegador, premeu Insert-v per anar a
   Ajusta les opcions de JAWS.
  2. Introduïu t t per “mostra enllaços de text usant “,
   ajusteu la configuració prement la barra espaiadora fins arribar a “títol”,
   i premeu Alt-e per executar.

Window-Eyes habilita de manera predeterminada donar informació sobre enllaços
usant els atributs dels títols.

Torna a dalt

Resum de la configuració recomanada de JAWS

La primera columna de la taula següent conté elements de les pàgines,
la segona columna proporciona configuracions proposades del lector de pantalla i
la tercera columna conté dreceres de teclat que es poden usar al navegador
Internet Explorer o bé a Mozilla Firefox per establir les opcions de configuració.

Opcions de configuració de JAWS per element
Element Configuració proposada del lector de pantalles Tecles de drecera pels navegadors Internet Explorer o Firefox
Capçaleres Informació sobre capçaleres – Capçalera i nivell de capçalera Premeu Insert-v . Premeu
h h per “Informació sobre capçaleres” i després premeu la barra espaiadora
fins arribar a “Capçalera i nivell de capçalera”. Premeu Alt-e per executar.
Enllaços Mostra els enllaços de text usant – Títol Premeu Insert-v . Premeu
t t per “Mostra els enllaços de text usant”, i després premeu
la barra espaiadora fins arribar a “Títol”. Premeu Alt-e per executar.
Gràfics Llegeix els atributs del títol Premeu Insert-v . Premeu
g g g g per “Reconeixement de gràfics a través de”, i
després premeu la barra espaiadora fins arribar a “Títol”. Premeu Alt-e per executar.
Marcs Mostra l’inici i el final dels marcs – Desactiva Premeu Insert-v . Premeu
f f f f f f f (7 cops) per “Mostra l’inici i el final dels marcs”,
i després premeu la barra espaiadora fins arribar a “Desactiva”. Premeu Alt-e per executar.
Taules Format de les taules – Desactiva Premeu Insert-v . Premeu
l l l l l l l (7 cops) per “Format de les taules”, i després
premeu la barra espaiadora fins arriba a “Desactiva”.
Premeu Alt-e per executar.
Refrescament Refrescament de la pàgina – Desactiva Premeu Insert-v . Premeu
 p  per “Refrescament de la pàgina”, i després premeu
la barra espaiadora fins arribar a “Desactiva”. Premeu Alt-e per executar.

Resum de la configuració recomanada de Windows-Eyes

La primera columna de la taula següent conté elements de les pàgines,
la segona columna proporciona configuracions proposades del lector de pantalla i
la tercera columna conté dreceres de teclat que es poden usar al navegador
Internet Explorer o bé a Mozilla Firefox per establir les opcions de configuració.

Opcions de configuració de Window-Eyes per element
Element Configuració proposada del lector de pantalles Tecles de drecera pels navegadors Internet Explorer o Firefox
Capçaleres Indica el nivel de capçalera – Marcat Premeu Insert-v . Premeu
 h  per “Capçaleres”, i després premeu el
tabulador per arribar a la casella Indica el nivel de capçalera.
Premeu la barra espaiadora per marcar la casella i després premeu Intro per executar.
Marcs Inserta missatges d’inici/final (formularis) – Desmarcat Premeu Insert-v . Premeu
 f  per “Formularis”, i després premeu el tabulador per arribar a
la casella Inserta missatges d'inici/final (formularis).
Premeu la barra espaiadora per desmarcar la casella. Premeu Intro per executar.

 

Taules

Reconeix només les taules de dadesPremeu Insert-v . Premeu  t 
per “Taules”, i després premeu el tabulador per arribar al botó de ràdio
que està seleccionat, “Inserta missatge a l’inici/al final”. Useu les tecles de fletxa amunt
i cap avall per seleccionar el botó de ràdio Inserta missatge a l'inici/al final
(intel·ligent)
. Premeu Intro per executar.

 

Refrescament

Suprimeix els refrescamentsPremeu Alt-Majúscula-m fins sentir “atura’ls tots'”.

Torna a dalt

Conformitat amb els requeriments d’accessibilitat

Els desenvolupadors tenen com a objectiu fer que l’aplicació cumpleixi amb
els requeriments de la Section 508 i WCAG 2.0 Level A and AA Success
Criteria, per fer-la tan usable com sigui possible per aquelles persones que
fan servir tecnologies adaptades. La majoria d’eines segueixen les recomanacions
d’accessibilitat de W3C pel que fa a capçaleres, formularis, taules, enllaços i
imatges però no inclouen alternatives al llenguatge Javascripts ni tampoc missatges
per als usuaris que informin de les finestres emergents o de quan s’ha completat
una acció. Les eines que segueixen la major part de les recomancions inclouen:

 • Anuncis
 • Activitats
 • Xat
 • Qualificacions
 • Inici
 • El meu espai de treball–Pertinença
 • El meu espai de treball–Preferències
 • Notícies
 • Autoritzacions
 • Recursos
 • Informació de l’espai
 • Programació
 • Tests
 • Contingut web
 • Configuració d’espais

S’està treballant en algunes eines per millorar la seva
accessibilitat. Entre aquestes hi ha les següents:

 • Eines administratives (Edició d’usuaris, Editor d’àlies,
  Editor d’espais, Editor de permisos, MOTD, Administració: On-line,
  Eina de memòria caché, Eina d’arxiu)
 • Espai compartit
 • Debat
 • El meu espai de treball–Perfil
 • Podcasts
 • Orla
 • Agenda
 • Grups
 • Wiki

S’han fet proves sobre Sakai amb versions actualitzades de JAWS
usant els navegadors Internet Explorer i Firefox. S’ha avaluat
el compliment dels requeriments usant inspecció manual del codi,
el complement de Firefox Accessibility Extension add-on,
l’eina WAVE Web Accessibility Evaluation tool, i el validador de W3C Validator
com a mètode per millorar l’accessibilitat de la plataforma de manera continua.
.

Torna a dalt