Perfil d’usuari extern


Aquest perfil s’assigna a usuaris que tenen una relació temporal amb la universitat (professors d’altres universitats que imparteixen classes eventualment a la nostra universitat, estudiants externs que assisteixen a cursos específics, etc.)

Accés al campus virtual

Si aquesta relació temporal implica l’ús del campus virtual es crearà un compte d’usuari per aquest perfil.

El nom d’usuari del compte consistirà sempre en una adreça de correu electrònic. Es genera una clau d’accés que se li enviarà a la mateixa adreça de correu. Amb aquesta informació l’usuari  podrà autenticar-se i accedir al campus virtual.

Si no recordeu la clau d’accés, podeu regenerar-la amb l’eina Reinicia la clau.

Vull modificar les dades del meu compte

Els usuaris externs tenen l’eina Compte d’usuari al seu espai personal de treball que els permet modificar les dades del seu compte d’usuari.

Un cop pugueu accedir al campus virtual us pot resultar útil veure una guia bàsica inicial.