Permisos i rols


Què són?

Un permís és una autorització que rep un usuari en un espai del campus virtual per fer una acció en una eina concreta. Per exemple, un usuari pot tenir autorització per llegir recursos d’una carpeta però no per modificar-los; un altre pot tenir ambdós permisos, el de llegir i el d’editar.

Totes les eines del campus virtual tenen definits un conjunt de permisos per poder restringir el seu ús d’acord amb el tipus d’usuari que hi està treballant. Cada usuari tindrà un conjunt de permisos que està determinat pel rol que tingui a l’espai.

Els rols són col·leccions de permisos. Assignar un rol a un usuari implica que li permetem (o li restringim) fer certes accions. Alguns rols només permeten que els usuaris puguin accedir a l’espai i llegir els recursos, mentre que altres rols permeten que facin canvis avançats, com ara afegir  participants, editar els continguts de l’espai i canviar els permisos d’altres rols. En alguns casos, els noms dels rols ja indiquen el nivell de privilegis que tindrà l’usuari: administrador (en general té permisos per fer qualsevol acció dins de l’espai), editor (podrà fer modificacions però no tindrà privilegis de gestió de l’espai) o participant (en general, té uns permisos molt més restringits, d’accés, lectura i de modificacions limitades).

Relacions entre rols i perfils

En alguns espais, els rols tenen noms de perfils d’usuari, però a nivell pràctic continuen essent rols, conjunts de permisos i determinen què podrà fer l’usuari dins de l’espai. Un usuari amb rol professor sol tenir privilegis administratius mentre que un usuari amb rol estudiant sol tenir permisos limitats.

En un entorn acadèmic és útil establir aquesta relació entre el perfil i el rol que tindrà en un espai un usuari, però cal no perdre de vista que un rol dintre del campus és simplement un conjunt de permisos.

 

Com ho faig?

Per trobar instruccions específiques pel que fa a permisos i rols, aneu a:

 • Rols dels participants
 • Afegeix, edita o dóna de baixa participants
 • Canvia els rols dels participants
 • Controla l’accés a l’espai
 • Crea i elimina espais
 • Canvia els permisos de les eines
 • Configura qui pot enviar correus electrònics des de l’Arxiu de correu

Rols dels participants

Hi ha els següents rols disponibles:

Espais tipus curs

 • Professor:
  Els professors tenen tots els permisos a nivell d’espai, inclòs el permís per publicar l’espai i determinar el nivell d’accés. Els professors poden llegir, revisar, eliminar continguts i afegir tant recursos com participants a un espai.
 • Professor ajudant:
  Els professors ajudants poden llegir, afegir i revisar la major part dels recursos de les seves seccions.
 • Estudiant:
  Els estudiants poden llegir els recursos i afegir-ne si s’escau.

Espai tipus projecte i projecte docent

 • Administrador:
  El rol d’administrador té tots els permisos a nivell d’espai, incloent el permís per publicar l’espai i determinar el nivell d’accés. Els administradors poden llegir, revisar, eliminar continguts i afegir tant recursos com participants a un espai.
 • Editor:
  El rol d’editor dóna permisos per llegir tota la informació de l’espai i per a crear i gestionar els seus propis continguts.
 • Participant:
  El rol de participant d’un espai dóna permisos per llegir els continguts de l’espai.

Determinar el rol

Per saber quin rol teniu:

 1. A “El meu espai de treball”, feu clic sobre Configuració d'espais.
 2. Veureu una llista dels espais dels quals sou membre.
  • Si apareix una casella de selecció al costat del nom de l’espai, podeu marcar-la i fer clic sobre Revisa.
   En aquesta pantalla veureu una llista amb tots els membres de l’espai. Al costat del nom dels participants veureu un menú desplegable amb el rol que tenen a l’espai.
  • Si no veieu les caselles de selecció al costat dels noms dels espais vol dir que només teniu un rol
   d’accés i participació a l’espai però que no teniu més permisos. Com a membre de l’espai no podeu canviar el vostre rol ni el dels altres participants.