Perfil de personal de la universitat


Els usuaris d’aquest perfil s’assignen al personal de la universitat.

Accés al campus virtual

Tot el personal de la universitat disposa d’un compte d’usuari que li permet autenticar-se per accedir a diferents serveis, entre ells el campus virtual.

ATENCIÓ: En cas de que el contracte sigui de professor extern visiteu Perfil d’usuari extern.

Activació del compte d’usuari

Abans de poder usar el compte d’usuari cal que l’activeu.

  1. Visiteu l’eina Directori (feu clic sobre aquest enllaç per accedir-hi).
  2. Un cop en aquesta pàgina, feu clic sobre l’enllaç Activació Compte.
  3. Al formalitzar el contracte us hauran donat informació sobre el nom d’usuari i el codi d’activació que cal que introduïu per activar el compte.
  4. Un cop activat ja el podeu fer servir per accedir als diferents serveis.

Vull modificar les dades del meu compte

El personal de la universitat té la possibilitat de modificar les dades del seu compte d’usuari. Cal que accedir a l’apartat Intranet UdL del portal del campus virtual o bé un cop hi hagueu accedit a l’apartat Intranet de l’espai personal de treball i accediu a l’eina Directori.

  1. SI no us heu autenticat al campus virtual, per poder modificar les dades haureu de visitar un enllaç on posa Autenticar i un cop fet aquest pas podreu modificar les dades.
  2. Veureu un seguit de botons al menú que us permeten canviar les dades.

Un cop pugueu accedir al campus virtual us pot resultar útil veure una guia bàsica inicial.