Category Archives : Ensenyament virtual


Avaluació entre companys a l’eina Activitats

L’avaluació entre companys permet al professorat configurar determinades activitats de forma que siguin els estudiants els que avaluen als  seus companys. El professor pot utilitzar aquesta avaluació com a resultat final, descartar revisions d’alguns estudiants o bé fer una avaluació pròpia si no està d’acord amb les revisions realitzades pels estudiantats. L’avaluació entre companys permet […]

peerRevisions_ca

Creació d’un exercici a l’eina Qualificacions

Les qualificacions L’eina Qualificacions permet que el professorat pugui mantenir un registre individual de qualificacions de l’alumnat per a cada assignatura. Al llibre de qualificacions hi podeu fer arribar les notes que heu qualificat mitjançant l’eina Activitats, notes d’examens realitzats amb l’eina Tests, o bé també podeu donar d’alta d’altres exercicis qualificables per a publicar […]


Com puc qualificar una activitat?

Com a professorat responsable d’un espai d’assignatura, podeu crear activitats i també qualificar-les. En aquesta guia breu mostrem com qualificar una activitat un cop l’alumnat n’ha fet lliuraments.


Creació d’activitats noves

El professorat responsable d’espais d’assignatura pot crear activitats dirigides a l’alumnat i en aquesta guia us donen unes indicacions bàsiques sobre com fer-ho.


config_llistaClasse_ca

Puc esborrar un grup d’orla del meu espai?

Eliminació de grups/llistes de classe El campus virtual permet una administració completa dels espais d’assignatura per part del professorat. A l’eina ‘Informació de l’espai’ mitjançant l’opció ‘Edita la llista/es de classe’ veureu els grups de matrícula assignats a l’espai. L’eina permet suprimir aquestes orles però això implica: Tots els membres d’aquests grups (tant alumnat com […]