Category Archives : Qualificacions


Creació d’un exercici a l’eina Qualificacions

Les qualificacions L’eina Qualificacions permet que el professorat pugui mantenir un registre individual de qualificacions de l’alumnat per a cada assignatura. Al llibre de qualificacions hi podeu fer arribar les notes que heu qualificat mitjançant l’eina Activitats, notes d’examens realitzats amb l’eina Tests, o bé també podeu donar d’alta d’altres exercicis qualificables per a publicar […]