Category Archives : Gestió de recursos


Com afegir recursos a un espai?

El professorat pot afegir recursos docents a les seves assignatures (documents electrònics, enllaços web, entre d’altres). Amb aquesta guia breu us mostrem els passos bàsics per afegir i moure recursos, crear carpetes, i en definitiva, ajudar-vos a organitzar els materials d’una assignatura del campus virtual.