Consultes habituals


En aquesta pàgina trobareu les entrades corresponents a les respostes curtes a preguntes freqüents que s’han formulat al servei de suport del campus virtual.

Per facilitar trobar una entrada que doni resposta a una qüestió useu la cerca usant alguna categoria o etiqueta relacionada amb la pregunta. Per exemple, si teniu un dubte sobre l’eina Activitats feu una cerca introduint ‘activitats‘, etiqueta que duen les entrades relacionades amb consultes sobre aquesta eina. Recordeu que podeu refinar la cerca introduint altres termes (si el dubte és sobre com qualificar, introduïu també el terme ‘qualificar’ a la cerca).

Accés al campus

Primers passos pel campus

Eines

Recursos

Recursos

Comunicació

Ensenyament  virtual

Activitats

Qualificacions

Gestió i configuració

Eines externes