Avaluació entre companys a l’eina Activitats


L’avaluació entre companys permet al professorat configurar determinades activitats de forma que siguin els estudiants els que avaluen als  seus companys.

El professor pot utilitzar aquesta avaluació com a resultat final, descartar revisions d’alguns estudiants o bé fer una avaluació pròpia si no està d’acord amb les revisions realitzades pels estudiantats.

L’avaluació entre companys permet als estudiants revisar i avaluar les activitats d’altres companys a través de l’eina Activitats.

Com pot ajudar l’avaluació entre companys als estudiants? Entre d’altres:

 • Augmentant el feedback que reben els estudiants
 • Comunicant una crítica constructiva
 • Responent al nostre propi feedback
 • Millorant l’escriptura dels estudiants
 • Augmentant la iniciativa per investigar i comunicar de manera col·laborativa

Configurar l’avaluació entre companys al Campus Virtual

Per configurar l’avaluació entre companys al Campus Virtual, cal tenir habilitada l’eina Activitats. Dins l’eina Activitats.

1. Cliqueu a Afegir per crear una nova Activitat
2. Introduïu el Títol, dades requerides, instruccions, etc.
NOTA: Si envieu les notes a l’eina Qualificacions, primer cal crear l’entrada a Qualificacions.
3. Canvieu l’escala de qualificacions a Punts i entreu el màxim de punts possibles.
4. Sota Avaluació per part dels companys, feu clic a ‘Usa l’avaluació per part dels companys

peerConfig_ca

5. Introduïu la data en què acaba el període d’avaluació.
NOTA:Els estudiants podran fer les revisions entre les dates introduïdes als camps ‘Accepta fins a’ i la data en què acaba el període d’avaluació. Tingueu en ment aquestes dues dates per donar suficient temps als estudiatns per dur a terme les revisions.

6. Per defecte, les avaluacions entre estudiants són anònimes i els estudiants poden veure les revisions de les seves presentacions. Desmarqueu aquests checks si és necessari.
7. Entreu el nombre de revisions que cada alumne ha de realitzar.
8. Introduïu les instruccions necessàries per poder fer les revisiosn els estudiants i feu clic a Desa i Publica

 

 

Presentacions i Qualificacions

Els estudiants presentaran les seves activitats i esperaran a que passi la data ‘Accepta fins a’ , moment en el qual l’estat de la seva activitat serà ‘Revisió‘, i fent clic a l’enllaç accediran a veure, revisar i avaluar les presentacions dels altres companys.

A mesura que els estudiants envien les revisions, els professors poden veure les presentacions dels estudiants i les revisions dels companys, no obstant, els professors no poden avaluar fins que s’acabi el període d’avaluació. Campus Virtual fa una mitja de les puntuacions introduïdes pels companys.

Un cop finalitzat el període d’avaluació, els professors poden eliminar/descartar revisions o sobreescriure puntuacions.

peerRevisions_ca

Els professors han d’aprovar les puntuacions finals. No us oblideu de publicar les notes als estudiants!

Recordatoris importants

 • Si les revisions són anònimes, recordeu als estudiants que no introdueixin cap informació identificativa en les seves revisions.
 • El període d’avaluació comença després de la data ‘Accepta fins a’
 • El Campus Virtual no requereix als estudiants la revisió de les activitats dels companys. Queda a la mà del professor penalitzar els estudiants que no les realitzin.
 • Els professors no poden avaluar mentre dura el Període d’Avaluació
 • Eñ Campus Virtual assigna aleatòriament els estudiants amb el nombre de revisions (e.g. si es requereix un nombre senar de revisions, però hi ha un nombre parell d’estudiants, un parell d’estudiants tindran una revisió extra per fer)
 • Als estudiants que no presenten l’activitat no se’ls assigna cap revisió.