Com canviar l’idioma del campus virtual


Cada usuari pot configurar en quin idioma vol veure el campus virtual, això és, l’idioma en què veurà les eines, els menús de navegació i les instruccions de cadascuna. Per fer-ho, seguiu les indicacions de les diapositives d’aquesta guia.