Creació d’activitats noves


El professorat responsable d’espais d’assignatura pot crear activitats dirigides a l’alumnat i en aquesta guia us donen unes indicacions bàsiques sobre com fer-ho.