Quins usos té el campus virtual?


El campus virtual de la UdL és un espai de trobada virtual de la comunitat universitària.

Qualsevol membre hi pot accedir fent ús del seu compte oficial UdL i disposarà d’un espai de treball on desar recursos, organitzar-se a partir d’una agenda o donar-se a conèixer en la comunitat virtual a través del seu perfil i dels contactes que vulgui establir.

Els estudiants tenen accés a una versió virtual de totes les assignatures reglades que cursen, així com a un espai de comunicació de la seva titulació, a un espai de tutoria a partir del seu primer any d’estudis i a un espai de trobada del seu centre, entre altres possibilitats.

Els professors també tenen accés a una versió virtual de totes les assignatures reglades que imparteixen, espais dels quals són administradors, fet que els permet gestionar-los de manera completa. També tenen accés als espais de titulació, dels quals són administradors els coordinadors de la titulació i els caps d’estudis. Si són tutors també tenen accés als corresponents espais de tutoria, que gestionen els coordinadors de cada centre i del programa de tutoria.

El campus virtual disposa d'un sistema que sincronitza cada nit els participants en tots els espais de tipus acadèmic (espais d'assignatura i de titulació) amb la planificació acadèmica introduïda al programa de gestió acadèmica. D'aquesta manera qualsevol estudiant matriculat o professor planificat en una assignatura té accés al dia següent a l'espai virtual corresponent.

El professorat i la resta de personal de la universitat també tenen accés a aplicacions i espais d’interès per a les seves tasques específiques. Per saber més sobre els diferents espais en què està organitzat el campus visiteu aquest enllaç. En cada espai trobeu un conjunt d’eines que ofereixen un ampli ventall de funcionalitats:

  • La comunicació amb altres usuaris (a través de l’eina perfil de cada usuari, i d’eines com ara anuncis, agenda, missatge, debat, xat … per saber més d’aquest tipus d’eines visiteu aquest enllaç).
  • Pujar i gestionar recursos de manera privada o compartida (visiteu aquest enllaç per saber-ne més).
  • Desenvolupar activitats pròpies del procés d’ensenyament/aprenentatge en línia (activitats, avaluació, proves, enquestes, fòrums de debat, wiki, … visiteu aquest enllaç si voleu més informació).
  • Usar eines externes al campus des de dins del campus virtual (com per exemple, connectar amb una plataforma moodle, visiteu aquest enllaç per saber com).
  • Gestionar els espais de la millor manera i també crear-ne de nous per a col·laborar amb altres usuaris (visiteu aquest enllaç per saber-ne més).

Si voleu saber com accedir al campus virtual visiteu la pàgina Com hi accedeixo?