Com anar a l’eina Directori


Si necessiteu cercar alguna persona de la universitat podeu fer servir l’eina Directori.

Sense accedir al campus virtual (no és necessari accedir si només voleu fer una cerca) feu clic sobre els enllaços corresponents com mostra la figura.

Com accedir al directori

Aquesta eina també serveix per canviar dades del vostre compte d’usuari d’acord amb el perfil que tingueu.

Per fer aquests canvis òbviament si que caldrà que us autentiqueu per accedir al campus. Si heu seguit el camí descrit anteriorment haureu de fer clic sobre l’enllaç Autenticar.

Si ja teniu una sessió oberta al campus virtual per accedir a l’eina Directori:

Si sou personal de la universitat, al menú de l’esquerra de l’espai personal de treball feu clic sobre l’opció Intranet.

Si sou estudiant de la UdL, feu clic sobre l’opció Utilitats del menú esquerra del vostre espai personal de treball.