No veig les meves assignatures


A la part de dalt de la pàgina podrás veure una barra que conté l’accés als diferents espais on sou membre. Si no hi caben tots, veurás un botó “Més espais” on hi trobarás tota la resta d’espais.

mes_espais_ca

Recorda que els espais que has amagat des de l’eina Preferències del vostre espai de treball no es mostraran en aquesta barra. Per a més informació ves l’apartat “Mostra, amaga i ordena els espais de treball” del bloc El meu espai de treball.

Si tot i això observes que et manca alguna assignatura, revisa la matrícula i adreçat a la teva secretaria acadèmica per assegurar-te que està realitzada correctament.