Com puc gestionar la meva assignatura?


Com a professorat docent d’una o més assignatures heu de front a un seguit de tasques per gestionar els vostres espais del campus virtual. En aquesta guía ens centrem en 4 eines bàsiques que considerem essencials per dur a terme la gestió docent d’una assignatura al campus virtual:

- L’orla

- Les activitats

- Els recursos

- Les qualificacions

 

L’orla

Mitjançant l’eina Orla podeu veure informació dels perfils de l’alumnat matriculat a una assignatura. Podeu fer cerques, impressions del llistat d’alumnes juntament amb una imatge associada (prèviament cal que l’alumnat la publiqui) o exportar el llistat en format de full de càlcul.

orlaCV_ca

Com podeu imprimir una relació dels alumnes de classe?

Opció A – Sense imatges: des de la vista Resum, filtreu per grup, rol d’usuari o refineu la cerca i feu clic al botó Imprimeix, obtindreu una llista de l’alumnat amb la dada del DNI inclosa.

Opció B – Amb imatges: des de la vista Imatges, escolliu entre una llista d’imatges en columna o bé agrupada.

 

Les activitats

Mitjançant l’eina Activitats podeu seguir la feina que realitza l’alumnat de l’assignatura. Com a professorat podeu crear i configurar activitats de diferents tipus, establir períodes de lliurament i posteriorment avaluar els lliuraments presentats per l’alumnat.

Per a més informació vegeu les guíes breus Creació d’activitats i Com puc qualificar una activitat?.

 

Els recursos

L’eina recursos us permet proporcionar materials docents a l’alumnat de l’assignatura, de manera que poden ser documents, enllaços web, fitxers de text, entre d’altres. Podeu establir permisos de visibilitat d’aquests materials per a tothom o per a un conjunt determinat de participants.

Per a més informació sobre com gestionar recursos vegeu la guia breu Com afegir un recurs?.

 

Les qualificacions

L’eina Qualificacions us permet mantenir un registre individual de qualificacions entre professorat i alumnat d’una assignatura. Al llibre de qualificacions hi podeu fer arribar les notes que heu qualificat mitjançant l’eina Activitats, notes d’examens realitzats amb l’eina Tests, o bé també podeu donar d’alta d’altres exercicis qualificables per a publicar notes a l’alumnat. A més, també podeu calcular la qualificació final, imprimir les notes o exportar-les en diferents formats digitals.

Per a més informació sobre l’eina Qualificacions vegeu la guia breu Com crear un exercici a l’eina Qualificacions?.